Natalia Przystał

Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Obecnie psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji czteroletniego studium psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale poddaje swoją pracę superwizji certyfikowanym superwizorom PTPP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzi terapię skierowaną do osób z:
depresją
zaburzeniami osobowości
zaburzeniami lękowymi
zachowaniami agresywnymi
doświadczającymi przemocy
niskim poczuciem własnej wartości
nerwicą
kryzysem
traumą

Pracuje zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą.

Ukończyła również szkolenia z zakresu:

– interwencji kryzysowej
– uzależnień behawioralnych

Poza tym jest pracownikiem placówki DROP-IN, która oferuje szeroki zakres pomocy socjalnej i edukacyjnej skierowanej do osób używających narkotyków w sposób problemowy lub osób uzależnionych od narkotyków. Znaczna część działań obejmuje ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków.
Jest również stażystką w poradni MONAR.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty, zapraszamy do kontaktu. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „kontakt”

 E-mail : psychoterapia[at]przystanekja.com.pl
 Telefon : Natalia 669 757 310